edición general
 1. Arattsa ttsa yari bidabirin ra bari
  Ddan rin ran ren ran doo
  Wa bari kkattaa
  Paripparii bari biri biribiri
  Suten ren ran don
  Ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba
  Dubudubudubudubu dee iebuu
  Wa didda rin ran ren ran doo daga
  Takataka tuu tuu dee ya duu

  Arattsa ttsa yari bidabirin ra bari
  Ddan rin ran ren ran doo
  Wa bari kkattaa
  Paripparii bari biri biribiri
  Suten ren ran don
  Ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba
  Dubudubudubudubu dee iebuu
  Wa didda rin ran ren ran doo daga
  Takataka tuu tuu dee ya duu

  Yo!

  Arattsa ttsa yari bidabirin ra bari
  Ddan rin ran ren ran doo
  Wa bari kkattaa
  Paripparii bari biri biribiri
  Suten ren ran don
  Ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba
  Rin ran ten ran dee aroo wara ba
  Rin ran ten ran
  Rin ran ten ran
  Rin ran rin ran
  Rin rin ri ri ri

  Arattsa ttsa yari bidabirin ra bari
  Ddan rin ran ren ran doo
  Wa bari kkattaa
  Paripparii bari biri biribiri
  Suten ren ran don
  Ya ba rin ran ten ran dee aroo wara ba
  Dubudubudubudubu dee iebuu
  Wa didda rin ran ren ran doo daga
  Takataka tuu tuu dee ya duu
 1. @Xtrem3 Te pillé.
  1. @wintersky Pero por poco ¬¬

menéame